Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Anders Larsson
 • Rektor
 • Tfn: +4656016303
 • Mobil: +46706968726
 • E-post: anders.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Iréne Bernhardsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016305
 • Mobil: +46703014734
 • E-post: irene.bernhardsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby

Gymnasieskolan

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Gymnasium

Kommunen erbjuder alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Det är en avgiftsfri och frivillig skolform. Du kan söka till gymnasiet om du är 19 år eller yngre. I gymnasieskolan får eleverna en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Den svenska gymnasieskolan har 18 nationella program, varav 12 är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande.

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte är behöriga att söka till de nationella programmen. De fem programmen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Gymnasieskolan i Torsby kommun heter Stjerneskolan

Stjerneskolan är gymnasiet som finns i Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: