Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Städning av gator och trottoarer

När städas trottoarerna? När kommer sopmaskinen efter vintern? Vem ansvarar för städningen? Här får du svar på dina frågor.

Städning

Kommunen ser regelbundet över och städar allmänna platser och vi tömmer papperskorgarna vid behov. Varje vår sopar vi gator, gång- och cykelleder samt trottoarer. Hjälps vi alla åt att slänga skräp i papperskorgarna och hundbajs i hundlatrinerna så får vi en mycket trevligare miljö att vistas i.

Sopning och sandupptagning

Kommunen börjar sopa upp sanden från gator, cykelvägar och gångbanor när det är lämpligt efter snösmältningen. Vanligtvis påbörjas arbetet i början av april i de södra delarna av kommunen och fortsätter norrut i takt med att snön smälter.

Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader eftersom vattnet, som sprutas ut för att binda dammet, annars fryser.

Beskär dina träd, buskar och häckar

För att underlätta städarbetet och göra det lättare för sopmaskinen att komma fram är det viktigt att du som är fastighetsägare beskär dina träd, buskar och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor.

Läs mer om hur buskar och träd ska beskäras.

Vem ansvarar för vad?

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla rent på gångbanor (trottoarer) som ligger utmed din fastighet. Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Kommunen ansvarar för att hålla rent på gator, vägar och gång- och cykelvägar inom planlagda områden där kommunen är väghållare.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan
Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: