Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trafik och gator

Kommunen sköter gatorna inom tätorterna (planlagda områden). Trafikverket sköter det allmänna statliga vägnätet. Väg­föreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på lands­bygden.

Här kan du läsa mer om

Allmänna vägar

Trafikverket svarar för de allmänna vägarna i kommunen:

 • Europavägar
 • Riksvägar (har vägnummer 1-99)
 • Länsvägar (har vägnummer 100-499)

Om du vill göra en felanmälan på dessa vägar ringer du 010-476 15 32.

Enskilda vägar

En annan typ av vägar är enskilda vägar. Dessa ägs av fastighetsägare utmed vägen och förvaltas i form av vägsamfälligheter, frivilliga överenskommelser m.m. Det går att söka kommunalt och statligt bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar.

Kommunala vägar

Kommunen har driftansvaret för gator, vägar samt gång- och cykelvägar inom tätorterna (planlagda områden). I ansvaret ingår t.ex. gatubelysning, städning, vinterväghållning, trafikskyltning och andra trafikfrågor.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss, till exempel hål i vägen, ned­skräpning eller trasig gatubelysning på kommunala vägar. Då kan du göra en felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: