Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Papperskorgar och skräp

Papperskorgar och hundlatriner finns för att skräp inte ska hamna i vår gemensamma utemiljö. Nedskräpning förfular landskapet och orsakar andra störningar för omgivningen. Kommunen får då och då klagomål på nedskräpning.

Det kan vara fråga om dumpade soppåsar, möbler, skrotbilar m.m. Att slänga sitt avfall i naturen istället för att lämna in det till återvinning innebär en olägenhet för människors hälsa och miljön och är dessutom en onödig kostnad för antingen den markägare som drabbas eller för kommunen.

Papperskorgar

Du kan hjälpa till med att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för alla som bor och vistas i Torsby kommun. Det finns ca 100 papperskorgar runt om i kommunen.

Hundlatriner

Kommunen har 55 hundlatriner. Det är en kommunal service till dig som är ute och rastar hunden. Hundlatrinerna finns uppsatta i Torsby och Sysslebäck. Det finns ca 150 hundlatriner och kommunala papperskorgar där du kan slänga dina hundbajspåsar.

Du kan också slänga påsarna i ditt eget sopkärl för brännbart avfall. Det är ditt ansvar som hundägare att plocka upp efter din hund. Ha därför alltid påsar med dig.

Om det behövs tömmas?

Ser du att en papperskorg eller en hundlatrin behöver tömmas så kontaktar du Lars Eriksson på tekniska avdelningen.

Risk för åtal eller böter

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus enligt miljöbalken. Detta gäller såväl ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kan förelägga den som skräpat ned att städa efter sig och ska dessutom åtalsanmäla nedskräpningen om det finns misstanke om brott. Numera kan polisen även ge en nedskräpningsbot (böter) direkt på plats.

Det är heller inte tillåtet att elda eller gräva ned hushållsavfall.

Läs mer om nedskräpning.

Anmäl nedskräpning

Upptäcker du nedskräpning i naturen eller om en tomt är nedskräpad kan du anmäla detta till miljö- och byggkontoret.

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: