Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torg och allmänna platser

Allmän plats eller mark som kommunen ansvarar för, är förutom gator och gång- och cykelbanor även torg, parkmark och naturområden.

Här kan läsa mer om

Hur du gör för att tillfälligt använda kommunens mark
Lekplatser
Parker och grönområden
Planteringar

Torghandel

På Torsby Torg (Gamla torget) finns torgplatser som du kan hyra. Torghandel sker på del av Torsby Torg i Torsby, helgfria vardagar mellan kl. 8-19, utom vid de tradi­tionella vår- och höstmarknaderna och veckan före midsommar. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för torghandel.

Allmän plats, offentlig plats

Med allmän plats avsågs tidigare väg, gata, torg eller ett område som är tillgängligt för alla. Begreppet har i de flesta fall ersatts med benämningen offentlig plats, men inom de områden som påverkas av plan- och bygglagen används fortfarande begreppet allmän plats.

På allmän/offentlig plats gäller vissa regler om vad man får göra eller inte får göra. De beskrivs i olika ordningsregler.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: