Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Snöröjning och sandning

När börjar snöröjningen och hur kan man underlätta för den? Vem ansvarar för snöröjningen på vägarna?

När börjar snöröjningen?

Snöröjningsinsatser sätts in när snömängden för ”torr” snö är 10 cm eller när ”blöt” snö är 6 cm. Som hjälpmedel nyttjas meteorologiska prognoser som levereras av SMHI. Gång- och cykelvägar och centrumgator är prioriterade.

Du kan underlätta för snöröjningen

För att utföra snö- och halkbekämpning har kommunen egen personal och entreprenörer. De måste ibland arbeta under svåra väderleksförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar.

Du kan gärna underlätta för snöröjarna genom att tänka på

 • hur du parkerar bilen
 • var du placerar din brevlåda
 • var du ställer din soptunna i samband med hämtning.

Vem ansvarar för snöröjningen på vägarna?

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en väg­förening. Vägen kan också vara privat.

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpningen av de allmänna vägarna i kommunen.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av de kommunala vägarna och gatorna.

Enskilda vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra samman­slutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halk­bekämpning av de enskilda vägarna. Enskilda vägar är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tät­bebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring av dessa vägar.

Hämta egen sand

Här kan du läsa mer om att hämta egen sand.

Skador vid snöröjning

Tyvärr händer det att egendom, till exempel staket eller häckar skadas vid snöröjning. Om det inträffar ska du som fastighetsägare snarast anmäla skadan till kommunen.

Det förekommer även att överhängande grenar från träd eller buskar som växer på fastighet intill gatan eller vägen orsakar skador på kommunens röjnings­fordon. Grenar kan också medföra att trafikanter kommer till skada eller att siktnedsättning uppstår.

Om kommunen är ägare av vägmarken har kommunen rätt att ta bort grenarna, om dessa medför olägenhet för kommunen. Innan grenarna tas bort ska ägaren själv ges tillfälle att utföra arbetet.

Läs mer i Lokala föreskrifter för Torsby kommun om gatu- och gångbanerenhållning. Pdf, 87.1 kB.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: