Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla rent, snöröja och halkbekämpa på din egen mark och på gångbanor (trottoarer) som ligger utmed din fastighet.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor tas bort så snart som möjligt. Du ansvarar också för att varna och informera, om det finns rasrisk, genom skylta och spärra av.

Om det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte din skyldighet att röja bort de snövallar kommunen lagt upp på gångbanan.

Snöfall och växlande temperaturförhållanden kan leda till snöras och istappar.

Som fastighetsägare, tänk på att:

 • Ta bort snö och is som riskerar att rasa så snart som möjligt.
 • Informera om rasrisk vid akut risk eller fara för ras.
 • Spärra av trottoar eller gångbana med bockar eller grindar som inte ramlar omkull om någon går emot avspärrningen.
 • Skyltning och avspärrning får inte ersätta röjning utan är en temporär åtgärd tills rasrisken tagits bort.

Vid avspärrning ska hänsyn tas till gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram till exempel genom att öppna i snövall så att gående kan nå den motsatta sidan. Tänk särskilt på äldre, rörelsehindrade och barnvagnar.

Undantag för vissa fastighetsägare

Har du fastigheter som gränsar till gatudel som omfattas av busshåll­platserna på Kyrkogatan, Östmarksvägen och Vitsandsvägen ansvarar du inte för renhållning, snöröjning och halkbekämpning där.

Beskär dina buskar och träd

Det är viktigt att du beskär dina träd, buskar och häckar så att de inte hänger ut över kör- och gångbanor. Trafikanter kan komma till skada eller sikten försämras. Dessutom underlättar du för snöröjning och sandning.

Läs mer om hur träd, buskar och häckar ska beskäras.

Överhängande grenar från träd, buskar och häckar som växer på fastighet intill gatan eller vägen kan också orsaka skador på kommunens röjnings­fordon.

Om kommunen är ägare av vägmarken har kommunen rätt att ta bort grenarna, om dessa medför olägenhet för kommunen. Innan grenarna tas bort ska ägaren själv ges tillfälle att utföra arbetet.

Lokala föreskrifter

Läs mer fastighetsägarens ansvar i Lokala föreskrifter för Torsby kommun om gatu- och gångbanerenhållning.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: