Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunala tillgänglighetsrådet

Här kan du läsa om vad kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med. Vilka personer som sitter i rådet och hur ledamöterna väljs. Är du intresserad av frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Kontakta oss så får du veta mer om hur du kan vara med och påverka.

Detta arbetar tillgänglighetsrådet med

Rådets uppgift är att bevaka och ta upp tillgänglighetsfrågor som rör hela den kommunala organisationen. Frågorna ska vara av allmänt intresse.

Som stöd för kommunens tillgänglighetsarbete finns en tillgänglighetsplan. Rådet utvärderar och uppdaterar tillgänglighetsplanen vart fjärde år.

Rådets sammansättning

I rådet finns personer utsedda av kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och personer från handikappföreningarna. Ledamöterna utses vart fjärde år.

Rådet består av sammanlagt sju ledamöter och sju ersättare till dessa:

Fyra ledamöter och fyra ersättare från handikappföreningarna

 • En ledamot och en ersättare från gruppen personer med rörelsenedsättning
 • En ledamot och en ersättare från gruppen personer med hörselnedsättning
 • En ledamot och en ersättare från gruppen personer med synnedsättning
 • En ledamöter och en ersättare från gruppen personer med medicinsk funktionsnedsättning

Tre ledamöter och tre ersättare från kommunens nämnder och styrelse

 • En ledamot och en ersättare väljs av kommunstyrelsen (KS)
 • En ledamot och en ersättare väljs av socialnämnden (SN)
 • En ledamot och en ersättare väljs av barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.

Här finner du ledamöterna i rådet

I kommunens förtroendemannaregister kan du söka efter dina representanter i rådet. Här finner du ledamöternas kontaktuppgifter.

Ordförande i rådet

Ordförande i tillgänglighetsrådet är Ronnie Walfridsson (M).

Rådets styrdokument

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ärendelistor och protokoll

Tillgänglighetsrådets ärendelistor och protokoll finns att läsa under möten, ärenden, handlingar och protokoll.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: