Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Kommun­fullmäktige sammanträder som regel på måndagar en gång varannan månad. Allmänheten är välkommen att följa mötet på plats eller genom radiosändningen.      

Sammanträdestider

Här finner du kommunfullmäktiges sammanträdesdatum och tider.

Ärenden, handlingar och protokoll

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket innebär att allmänheten får lyssna på sammanträdet.

Tid och plats för fullmäktiges sammanträden annonseras i länspressen (Nya Wermlandstidningen och Värmlands folkblad) veckan före sammanträdet. Dagordningen (ärendelistan) kan läsas i annonsbladet TorsbyBladet och här på kommunens webbplats.

Handlingar som hör till ärendena finns också att läsa på kommunkontoret i Torsby, lokalkontoret i Sysslebäck, huvudbiblioteket i Torsby och biblioteksfilialen i Stöllet.

Lyssna på kommunfullmäktige

Du kan lyssna på sammanträdena i Radio Fryksdalen på närradion 100,6 Mhz i Torsby och 104,1 i Klarälvdalen.

Politiker i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 21 ersättare. Ledamöterna representerar sju politiska partier.

Här finner du namn och kontaktuppgiter till alla politikerna i kommunfullmäktige.

Sekreterare i kommunfullmäktige är Helena Westh.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna: 10
 • Moderaterna: 5
 • Sverigedemokraterna: 5
 • De Oberoende i Torsby: 3
 • Centern: 3
 • Kristdemokraterna: 2
 • Vänsterpartiet: 2
 • Nordvärmlands kommunparti: 1

Valresultatet 2022

På Valmyndighetens hemsida kan du läsa hur valresultatet blev 2022 i antal röster, procent etc.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Fullmäktige är den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. I princip alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige är beredda i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • mål och riktlinjer för kommunens verksamheter,
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter,
 • årsredovisning och ansvarsfrihet,
 • val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser.

I kommunfullmäktiges arbetsordning kan du läsa mer om kommunfullmäktiges arbetsuppgifter och sammanträdesordning.

Val till kommunfullmäktige

Var fjärde år väljer invånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör de genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Platserna fördelas proportionellt efter antal röster som varje parti får.

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning är en grupp politiker som utsetts av fullmäktige att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser. Det är främst i början av mandatperioden detta sker, men också löpande, för om någon politiker slutar, så ska en ny utses av fullmäktige.

Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning är Annlouise Brodén (S) och vice ordförande är Roger Larsson (KD).

Fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige kan inrätta så kallade fullmäktigeberedningar. De kan vara permanenta eller tillfälliga.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: