Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lokala Förebyggande Rådet

Lokala Förebyggande Rådet (LFR) består av en operativ grupp och en styrgrupp. I grupperna ingår personal från socialtjänst, skola, fritid, kultur, miljö och bygg, tekniska samt polisen. Rådet arbetar med lagstadgat tillsynsarbete samt ANDT-S och brottsförebyggande arbete.
(ANDT-S = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).

Vi arbetar för att bevara tryggheten och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Vi utgår från lokala lägesbilder, kunskap, erfarenhet, undersökningar och forskning och vi lyssnar på dig som medborgare. En bra samverkan mellan kommun, polis och civilsamhället ska öka tryggheten för dig som medborgare!

Vi ingår i Lokala Förebyggande Rådets operativa grupp

Vi ingår i Lokala Förebyggande Rådets Styrgrupp

LFR: s operativa grupp träffas i möten minst fyra gånger per år och styrgruppen träffas minst två gånger per år. Tillsammans med nationella och regionala undersökningar, forskning, våra lokala undersökningar och lägesrapporter samt gruppens egna erfarenheter gör att vi får en ganska god bild över läget i kommunen. Uppgifterna sammanställs sedan och blir till konkreta genomförandeplaner för nästa period.

Övergripande styrdokument för vår verksamhet är kommunens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolicy Pdf, 167.4 kB, öppnas i nytt fönster. samt aktuell samverkansöverenskommelse och medborgarlöften.

Ansvarig för sammankallande till möten och redovisning till kommunstyrelsen, till chefsgrupper och till berörda förvaltningar är ANDTS/BF-samordnaren.

Det här jobbar vi med

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: