Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Diarium och arkiv

Diarier och ärendehanteringssystem är centrala och väldigt viktiga verktyg för att kunna registrera och återsöka ärenden och handlingar, vilket i sin tur leder till ett rättsäkert och effektivt arbetssätt. Arkivet speglar kommunens arbete och uppgifter över tid, och där finns både äldre och moderna handlingar tillgängliga.

Diarier och ärendehanteringssystem

Diariet är en förteckning över dokument som kommit in eller upprättats av kommunen. Numera används mestadels digitala ärendehanteringssystem, där diariet är en del av ett större system.

Diariet innehåller allmänna handlingar som är offentliga men även sekretessbelagda handlingar. Idag produceras mycket digitalt – datafilerna sparas också!

Varje nämnd inom Torsby kommun har sitt eget ärendehanteringssystem, där man hanterar både enstaka handlingar och stora, komplexa ärenden. I ärendehanteringssystemen kan man följa kommunikation och beslut i ärenden mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Även all din egen korrespondens (brev, e-post och så vidare) med kommunen kan bli en allmän handling, som kan läsas av andra.

Om du är intresserad av att få reda på vilken post som inkommit till kommunen kan du kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig direkt till nämndsekreterarna om du är intresserad av posten till en särskild förvaltning.

Här kan du läsa mer om hur du kan använda diariet.

Arkiv

När verksamheten inte längre behöver sina ärenden och handlingar så arkiveras de i något av kommunens arkiv. Där förvaras de i vissa fall tills dess att de gallras, men mycket bevaras för evigt.

I kommunens arkiv finns handlingar från mitten av 1800-talet fram till dags datum. De allra flesta av dessa handlingar är offentliga, det vill säga möjliga för allmänheten att ta del av. Det finns arkiv ute i de olika verksamheterna och mer centralt samlat i kommunshuset i Torsby och lokalkontoret i Sysslebäck.

Här kan du läsa mer om arkivet.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: