Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen och arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden, med något enstaka undantag.

Du finner datum och tider för samtliga nämnders sammanträden i sammanträdesplanen.

Ärenden, handlingar och protokoll

Politiker i styrelsen och arbetsutskottet

 • Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare.
 • Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare.

Ordföranden i kommunstyrelsen och arbetsutskottet heter Peter Jonsson (S), förste vice ordförande heter Ronnie Walfridsson (M) och andre vice ordförande heter Torbjörn Olsson (SD).

Nämndsekreterare är Helena Westh.

Styrelsens viktigaste uppgifter

 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
 • Begära in synpunkter från nämnden, beredningar och anställda i kommunen,
 • Arbetsmarknads-, och näringslivsfrågor,
 • Fritid och kultur,
 • Frågor om bostadsfastigheter, industrilokaler, mark och skog, VA-verksamhet amt gator och vägar.

Styrelsens viktiga dokument

Förvaltningen

Kommunstyrelsen har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningen består av elva avdelningar. Kommundirektör Thomas Stjerndorff är förvaltningschef.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: