Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn i frågor som rör lokalisering och påverkan på människors hälsa och miljön.

Vindkraftsparker i och i närheten av Torsby kommun

I Torsby kommun pågår etablering av vindkraftsverk vid Stöllsäterberget, cirka 12 kilometer öst om Stöllet. Vindbruksprojektet består av cirka 10 verk, varav majoriteten är inom Torsby kommun och ett fåtal i Malung-Sälens kommun.

Det finns även vindkraftsverk i kommunens grannkommuner som är synliga från olika delar av Torsby kommun, bland annat verk på norska sidan och verk uppförda på Fryksdalshöjden.

På Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen hittar du information om vindbruksprojekt i Sverige. Här finns kartor över pågående etableringar, ansökningar som fått avslag och verk som är i drift.

Tryck här för att komma till Vindbrukskollen.

Vindkraftsplanering

Torsby kommun har tagit fram en vindbruksplan. Ta del av planen här. Pdf, 3.6 MB.Planen innehåller tre så kallade stoppområden där etablering av vindkraft anses olämpligt med hänsyn till bland annat friluftsliv, kultur-och naturvärden. Utanför stoppområdena ska markens lämplighet bedömas och beslutas om i respektive fall.

Arbetet med Vindbruksplanen påbörjades 2015 genom samråd med allmänheten och berörda myndigheter. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018.

Prövning av vindkraft

För att få uppföra och driva vindkraftverk i Sverige behöver projektörerna söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det är miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd. Beslutet tas utifrån de underlag som projektören tagit fram om hur vindkraftverken påverkar människor, arter och miljö i projektets närhet. Bedömningen görs enligt Miljöbalken.

Kommunens översiktsplan (ÖP) och det tematiska tillägget för Vidbruk är vägledande vid bedömningen. Kommunen har vetorätt vid exploateringar och prövningsmyndigheten måste ta hänsyn till kommunens ställningstagande.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: