Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Richard Svensson
 • Fastighetsingenjör
 • Tfn: +4656016036
 • Mobil: +46702375391
 • E-post: richard.svensson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fjärrvärme

Fjärrvärme är till största delen förnybar i form av biobränsle. Genom fjärrvärme har du en trygg värmeförsörjning samtidigt som du bidrar till mindre miljöpåverkan.

Ofta nyttjas spillvärme och restprodukter för värmeproduktion till fjärrvärmenäten.

Fjärrvärme med stor andel biobränsle

I Torsby kommun finns flera tätorter som har fjärrvärmenät: Östmark, Sysslebäck och Torsby.

Fjärrvärmenätet i Sysslebäck ägs av Solör Bioenergi Värme AB och i Torsby är det Adven (f.d. Värmevärden).

I dessa tre fjärrvärmenät ingår biobränsle till mer än 95%, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan betydligt.

Fjärrvärmetaxa Östmark 2024

 

Kostnad

Rörlig avgift småhus, lägenhet, lokal (kr/kWh)

1,53 kr

Fast avgift småhus (kr/år)

3 687,50 kr

Fast avgift lägenhet (kr/år)

2 187,50 kr

Fast avgift lokal (kr/m², år)*

21,25 kr

*Minimum fast avgift för en lokal = fast avgift för ett småhus.

Taxorna är angivna inkl. moms.

Taxorna för fjärrvärme är fastställda av kommunfullmäktige 2023-09-25 § 104

Innehållsansvarig: Richard Svensson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: