Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare
 • Telefon: 0560-162 02
 • Mobil: 073-271 36 74
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


Rådgivning och tips

Vi tjänar alla på att se över energianvändningen, vårt boende, vanemönster och våra transporter. Välkommen att ringa eller mejla energi och klimatrådgivningen!

Från fossila till förnybara bränslen


Vår energianvändning påverkar både miljö och ekonomi. När du vill byta värmesystem bör det vara till förnybara energikällor. Till förnybara räknas sol, vind, vatten, jord/berg och biobränslen. Bor du inom fjärrvärmenätet kan det vara en extra valmöjlighet. Det finns mycket intressant information kring energibesparingar att ta del av hos Energimyndigheten och via Energikontoret vid Region Värmland.

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning


Rådgivningen riktar sig till privata, föreningar och företag. I första hand behöver vi se över var vi kan minska värmeläckage och samtidigt spara energi. Med ny teknik och bättre miljömärkning av produkter blir det lättare att ta energismarta val redan före köpet.

Med Energikalkylen kan du räkna ut vad du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus och hur lång tid det tar innan en solcellsanläggning eller en värmepump lönar sig. I Energikalkylen hittar du konkreta åtgärdsförslag och en rad tips som visar att även små insatser kan bli lönsamma. Vi kan alla göra några insatser enskilt som tillsammans spelar roll.

Några tips innan du ringer till rådgivningen

Du kan spara ca 15% energi genom att tilläggsisolera vinden, om nuvarande isolering är mindre än 20 cm. För varje grad du sänker inomhustempera-turen kan du spara ca 5 % av energikostnaden.

Du kan spara ca 15% energi genom att tilläggsisolera vinden, om nuvarande isolering är mindre än 20 cm. För varje grad du sänker inomhustempera-turen kan du spara ca 5 % av energikostnaden.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *