Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • Miljösamordnare
 • Tfn: +4656016202
 • Mobil: +46732713674
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Elnät

Torsby kommun tillhör elområde 3. Du kan välja elhandelsbolag, så kallad elleverantör, fritt men själva överföringen av elen sker via det elnätsföretag som äger elnätet.

Sveriges elnät

Sveriges elnät består av tre typer av nät som kopplar ihop landet.

 1. Stammnät, de ledningar som transporterar elen från kraftverken till regionnäten. Stamnätet ägs och drivs av staten genom Svenska kraftnät.
 2. Regionnät, de ledningar som håller samman stamnätet och lokalnäten. Regionnäten ägs av elnätsbolag.
 3. Lokalnät, de ledningar som tar elen den sista biten fram till hushållen och företagen. Lokalnäten ägs av elnätsbolag.

Elnätsägare

Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige och vilket av dessa du betalar elnätsavgift till beror på vilket elnätsbolag som äger nätområdet där du bor. Inom ett område runt Branäs är Näckåns nätägare och runt Östmark Viggafors elektriska andelsförening. För övriga delar av kommunen är Ellevio elnätsägare.

Drivmedla är en öppen plattform som med hjälp av data, samarbete och strategisk vägledning accelererar omställningen till fossilfria transporter. Plattformen tillhandlahåller karta över Svergies nätområde med goegrafiska ytor och uppgifter om elnätsägare. Här kan du ta del av kartan.

Elhandelsbolag

Elhandelsbolag, även kallat elleverantör, väljer du tillskillnad från elnätsägare själv.

Att ta in offerter från flera elhandelsbolag kan göra stor skillnad för dina elkostnader. När du vill se över vilken elleverantör som passar dig bäst kan du ta hjälp av olika branschsidor och energimyndigheten. Tänk på att du kan välja förnybar miljömärkt el.

Kontakta gärna en energi-och klimarrådgivare om råd inför val av enlhandelsbolag. Information om rådgivning och kontaktuppgifter finns här.

 


Innehållsansvarig: Tina Näslund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: