Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Hedin
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016076
 • Mobil: +46703186076
 • E-post: maria.hedin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Värmepump

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. Vilken värmekälla som passar bäst beror på fastighetens energibehov, befintligt värmesystem, planlösningen och vart fastigheten är belägen. I Torsby kommun krävs tillstånd för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme.

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning

Innan du installerar en värmepumpsanläggning i berg, mark eller ytvatten behöver du göra en anmälan till miljö-, bygg och räddningsnämnden. Syftet med anmälningsförfarandet är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om de värmepumpsanläggningar som planeras. Samtidigt ges då möjlighet att ge de råd och ställa de krav som är nödvändiga för att undvika att skada för miljön eller olägenheter för människors hälsa ska uppstå. Att till exempel placera anläggningen inom ett skyddsområde för vattentäkt eller för nära en grannes vattentäkt är exempel på sådant som lagstiftningen syftar till att förhindra.

Anvisningar till ansökan/anmälan om värmepumpsanläggning

Förutom de uppgifter som ska fyllas i på ansöknings/anmälningsblanketten om värmepumpsanläggning behöver miljö-, bygg och räddningsnämnden en situationsplan som visar:

 • Placering och utformning av värmepumpsanläggningen invid bostaden.
 • Placering av befintlig eller planerad vattentäkt för eget bruk.
 • Placering av grannars befintliga vattenbrunnar inom en radie av 100 meter från värmepumpsanläggningen. Alla vattenbrunnar ska markeras på en översiktskarta (både djupborrade och grävda).

För att vi ska kunna behandla ditt ärende så snabbt som möjligt ber vi dig tänka på detta:

 • Fyll i alla uppgifter på blanketten. Den entreprenör som du anlitar kan säkert hjälpa till med detta.
 • Välj en etanolbaserad köldbärarvätska. Etanolen bör dessutom vara en s k bioetanol — d v s producerad av förnyelsebar råvara. Tillsatser, t ex denatureringsmedel, ska bestå av rena och specificerade ämnen. Korrosionsinhibitorer bör inte ingå i köldbäraren. Exempel på produkter som uppfyller dessa krav är Svedol, Thermol och KB-Etanol (f d Brinol).
 • Fyll gärna i under "övriga upplysningar" om du vill ha din ansökan färdigbehandlad till en viss tidpunkt p g a att du t ex har avtalat tid med entreprenör el dyl. Kartor för situationsplanen kan du få om du kontaktar miljö- och byggkontoret. Vi behöver uppgift om fastighetsbeteckning.

Certifierade entreprenörer

Installation av värmepumpar och kollektorslinga med köldbärare bör utföras av entreprenör som är ansluten till branschorganisation eller är certifierad av SKVP, Svensk kyl och värmepumpsförening. Installation, reparation och andra ingrepp i köldmediekretsen eller i anordningar som påverkar kretsens funktion får endast utföras av person med certifierad kompetens. Exempel på certifierade återförsäljare i vårt område är:

 • Höjdens Energi Adress: Enarsvägen 2, 685 34 Torsby Telefon: 010-122 12 00
 • VVS-arbeten, Yngve Johansson Adress: Bergebyvägen 61, 685 93 Torsby Telefon 070-658 26 51
 • Byggteknik i Malung AB Adress: Västra Brogatan 21, 782 35 Malung Telefon: 0280 - 131 20
 • Värmepumpscenter i Karlstad AB Adress: Gjuterigatan 26, 652 21 Karlstad Telefon: 010-122 12 00
 • Ambjörby Rör AB Adress: Solbacken, Ambjörby 100 680 52 Ambjörby Telefon: 0563-803 04/070-211 59 28
 • Bergsängs Rör Adress: Urmakargränd 4, 680 50 Ekshärad Telefon: 070-580 19 06
 • Installationsgruppen i Malung AB Adress: Källvägen 15, 782 33 Malung Telefon: 0280-130 75
 • Imarc Borr AB, Adress: Smidesvägen 4, 686 33 Sunne, Telefon: 010-222 16 60
 • Lysviks Vatten&Värme AB Adress: Lasarettvägen 4 A, 685 34 Torsby, Telefon 070-548 55 04

Blanketter och information

Ladda ner blankett för anmälan av installation av värmepump och informationsfolder här nedan.

Miljö-, bygg och räddningsnämnden debiterar en avgift för handläggningen av din ansökan/anmälan. För närvarande är denna avgift 1 330 kronor. Denna avgift kommer att faktureras dig i efterhand.

Allmänna frågor om värmepumpar och anläggningen av dessa kan lämpligen ställas till ovan angivna återförsäljare eller borrentreprenör.
Information på Internet hittar man t.ex. hos Geotec — Svenska Brunnsborrares Branschorganisation eller hos Energimyndigheten .

Innehållsansvarig: Maria Hedin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: