Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige kan inrätta så kallade fullmäktigeberedningar. De kan vara permanenta eller tillfälliga.

En berednings uppdrag

Beredningarnas uppgift är att stärka kommunen som beslutandeorgan, stimulera det politiska arbetet och öka kvaliteten i beslutsfattandet. Beredningar arbetar också med att följa verksamheten i sin helhet samt i de prioriterade områdena som redovisas nedan.

I kommunfullmäktiges arbetsordning finns beskrivet vad som gäller kring fullmäktigeberedningar.

Inte samma sak som beredningar inför sammanträden

En fullmäktigeberedning är inte samma sak som när man talar om att man har en beredning till exempel inför ett nämndsammanträde.

När man har en sådan beredning inför sammanträden, så sitter ordföranden tillsammans med förvaltningschef, sekreterare och ett antal tjänstemän och går igenom vilka ärenden som ska vara med på  närmaste sammanträde och ser efter så att underlaget som ska sändas ut i kallelsen är tillräckligt för att ge nämnden ett bra beslutsunderlag.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: