Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sammanträdesplan, översiktlig

Här finner du datum och tid för sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och några andra organ.

Sammanträdesplan nämndmöten 2023

Nämnd

Sam

Kl.

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommun­fullmäktige

Mån

18:00


27


24


1925

23


11
Kommun­styrelsen

Mån

10:00

9

6

6

3

2

74

2

6, 28(tis)


Arbetsutskottet

Mån

09:00

16

13

13

11

8

12


21

11

9

13

4

Ekonomidagar


09:00


1422

16


Barn- och
utbildnings­nämnden

Tor

10:00

12

2

30


11

1521

12

9

14

Arbetsutskott

Tor

08:30

19


9

27


27, 28


2, 30 kl. 13:30

Miljö-, bygg- och
räddnings­nämnden

Ons

09:00

25

22

29

19

31

21


30

27

25

29

20
Socialnämnden

Tis

10:00

10

7


25


13


29

26

24


12

Arbetsutskott

Tis

09:30

17

21


4

2315

12

10

21

Överförmyndar­nämnden

Ons

09.00

-

1

8

5

3

7


16

13

4

15

6
Tillgänglighets­rådet


13:30

24
206
Pensionsärsrådet

Ons

10:00


2224
206
Ärendelistor och protokoll

Kallelser och protokoll

Sammanträdesplan nämndmöten 2024

Nämnd

Sam

Kl.

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommun­fullmäktige

Mån

18:00


26 29 17  3028 16
Kommun­styrelsen

Mån

10:00

8

5

4

8

6

32

7

4

2

Arbetsutskottet

Mån

09:00

15

12

11

15

13

11 (tis)


19

9

14

11

9

Ekonomidagar


09:00


1313 (KS), 14Barn- och
utbildnings­nämnden

Tor

10:00

            

Arbetsutskott

Tor

08:30

            
            

Miljö-, bygg- och
räddnings­nämnden

Ons

09:00

            
            

Socialnämnden

Tis

10:00

            

Arbetsutskott

Tis

09:30

            
            

Överförmyndar­nämnden

Ons

09.00

3121201785 211121311
            

Tillgänglighets­rådet

Ons

13:30

            
            

Pensionsärsrådet

Ons

10:00

             

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen