Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Arkivreglemente

I ett arkivreglemente framgår det tydligt vem som ansvarar för att arkiven sköts ordentligt och hur kommunens arkivorganisation ska se ut. Torsby kommuns arkivreglemente är från 1996.

Ett viktigt instrument för kommunens arkivvård är arkivreglementet Pdf, 9 kB.. Där regleras bland annat ansvarsfrågor, gallring, förtecknande och arkivlokaler. Torsby kommuns gällande arkivreglemente är antaget i kommunfullmäktige 1995-11-23 § 188 och är giltigt från och med 1996-01-01. Det är utfärdat med stöd av arkivlagen § 16. 

Arkivreglementet gäller för kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommunrevisionen och andra kommunala organ med självständig ställning. Det gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen har ett rättsligt och bestämmande ansvar, samt i de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: