Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kommunkansliet
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: torsby.kommun@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 1. Kommunkansliet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Arkiv

De kommunala arkiven är spåren av den kommunala verksamheten. Arkiven är det kollektiva minnet och otroligt viktiga för rättssäkerheten. Utan arkiven är det svårt att i efterhand exempelvis visa hur besluten fattades när det skulle byggas en skidtunnel, eller vilka som var nominerade till Torsby kommuns kulturpris 2010.

Arkiv kan kännas dammigt och gammaldags, men det är en kapital missuppfattning. Arkiv är nästan uteslutande intressanta, spännande och fantastiska.

I Torsby kommuns arkiv lagras handlingar från kommunbildningarna 1863 till dagens datum, och alla handlingarna har samma värde - de är allmänna och de är spår av den kommunala verksamheten.

Arkiven är nödvändiga för att vi ska kunna se hur vi fattar beslut och på vilka grunder, hur vi hanterar kommunens ekonomi och vilka som är anställda inom kommunen. Arkiven är också en enorm källa till kunskap om hur det en gång sett ut och fungerat, och varför det idag ser ut som det gör.

Alla handlingar i arkiven är allmänna, men vissa är offentliga och vissa är sekretessbelagda. Offentliga handlingar kan vi lämna ut till de medborgare som efterfrågar dem, men är de sekretessbelagda innehåller de information vi inte kan lämna ut, exempelvis för att den eller de personer ärendet rör skulle kunna lida skada av att uppgifterna sprids.

När du som medborgare kommer och frågar efter handlingar ur arkiven är det ganska viktigt att du har lite ordning på vilken tid det gäller, och vilken del av kommunen. Eftersom Torsby kommun i dagens kostym är ett resultat av flera kommunsammanslagningar är det ganska viktigt att vi vet vilken kommun vi ska söka efter handlingar i. Vet du inte det, kan vi säkert lista ut det tillsammans, bara vi har lite information att gå på. Ju mer preciserad frågan är desto bättre svar får vi ur arkiven.

Kontakta gärna kommunarkivet om du har frågor kring arkiv och handlingar.

Innehållsansvarig: Caroline Gunnarsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: