Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hur kan du använda diariet?

Diariet är ett verktyg för att se vilka handlingar som inkommit och upprättats hos kommunen.

Torsby kommun har ingen publik ingång till något diarium, men du är välkommen att kontakta oss och fråga om det är något du villa ha reda på.

I diariet kan du få fram en mängd uppgifter om handlingar och ärenden som hanteras av kommunens verksamheter. Där går det snabbt att utläsa när en handling kommit in eller upprättats, vem som är mottagare eller avsändare, vem som handlägger ärendet och när beslut har fattats.

De flesta brev och handlingar som inkommer till eller skickas ut från en kommun är allmänna och kan läsas av alla, med vissa undantag enligt tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar kan innehålla både offentlig och sekretessbelagd information, detta måste bedömas vid varje utlämnande. 

Läs mer i Justitiedepartementets skrift Offentlighet och sekretess hos det allmänna Pdf, 935.5 kB..

 

 


Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: