Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redogör för kommunens långsiktiga intentioner för användning och utveckling av mark-och vatten. Utifrån behov kan planen kompletteras med tematiska tillägg och geografiska fördjupningar.

Kommuntäckande översiktsplan (ÖP 2010)

Torsbys kommuntäckande översiktsplanen antogs 2011.

Markanvändningskarta

Markanvändningskarta Torsby kommun

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: