Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översiktsplan och detaljplaner

Här hittar du information om kommunens översiktsplanering
och om olika detaljplaner med mera.

Kommuntäckande översiktsplan

En kommuntäckande Översiktsplan (ÖP) är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling. Planen är vägledande vid efterkommande plan-och lovprocesser.

Ta del av Torsby kommuns översiktsplan, ÖP 2010, här.

Tematisk översiktsplan

En tematisk översiktsplan behandlar ett specifikt tema. Exempel på teman är planering för vindkraft, friluftsliv eller områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Läs mer om Torsby kommuns tematiska översiktsplaner här.

Fördjupad översiktsplan

Inom vissa områden där markanvändningen är komplex och flera olika intressen behöver vägas mot varandra kan det vara svårt att göra bra avvägningar på en kommunövergripande skala. För sådana områden kan man tar fram fördjupningar av översiktsplanen.

Ta del av Torsby kommuns fördjupade översiktsplaner här.

Detaljplanering och pågående planering

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får göras inom planområdet.

Ta del av pågående detaljplaner och tycka till om dom.

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: