Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Torsby kommun jobbar kontiuneligt med att ta fram nya planer för att möjliggöra en hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om gällande detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser.

Detaljplaner

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Planen är juridiskt bindande.

Vill du veta om ett område omfattas av detaljplan och vilka bestämmelser som i så fall gäller för området, vänligen kontakta kommunens planhandläggare:

Klicka här för att maila samhällsplanerare Sara Johansson

Klicka här för att maila stadsarkitekt Evelina Palm

Planprogram

Inför planläggning tas ibland planprogram fram för att ange ett områdes förutsättningar och uttrycka kommunens mål och avsikter med framtida detaljplanearbeten i området. Se framtagna planprogram i Torsby kommun här.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en enklare form av planeringsunderlag än detaljplaner. Områdesbestämmelser används bland annat för att säkerställa bevarande av kulturvärden. Ta del av gällande områdesplaner i Torsby kommun här.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: