Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hållbart byggande och träbyggnation

Torsby kommun arbetar aktivt för ökat träbyggande, dels för att minska klimatavtrycket av byggande som sker i egen regi och dels för att stärka det lokala och regionala näringslivet.

Vad är en träbyggnad?

Torsby kommun har valt att definera en träbyggnad som en byggnad där stommen i huvudsak består av trä.

En byggnad där stommen består av en blandning av olika material, tillexempel trä och betong, kallas för hybridbyggnad.

Torsby kommun och träbyggnation

2021-06-30 antog kommunstyrelsen "Riktlinjer för ökad träbyggnation i Torsby kommun" som innehåller en handlingsplan med fem insatsområden:

 • Detaljplanering
 • Upphandling
 • Kompetensutveckling
 • Kunskapsspridning
 • Uppföljning

Genom att aktivt arbeta och följa upp insatsområdena hoppas kommunen på att kunna bidra till ökad träbyggnation. Det i sin tur kan innebär ett minskat klimatavtrycket från byggsektorn och ett starkare lokalt och regionalt näringsliv.

Läs riktlinjerna för ökad träbyggnation i sin helhet här. Pdf, 1.5 MB.

Vill du veta mer?

Torsby kommun är medlem i Trästad Sverige, en förening som arbetar för ökad samverkan inom samhällsbyggnad och träbyggande. Besök Trästad Sveriges hemsida.

Även på boverkets hemsida finns information om hållbart byggande. Besök boverkets hemsida.

 


Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: