Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Detaljplan för utvidgning av Korpen, del av Branäs 4:117 och Branäs 4:22

Syftet med detaljplanen är att utöka stugområde i Branäs (Korpen) med cirka 15 fritidshus. Planen möjliggör även uppförande av en mindre lift genom området.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Samrådet för aktuell plan pågår från och med 2023-09-08 till och med 2023-10-13

Planhandlingar

Interaktiv karta

I vår interaktiva kommunkarta kan du kryssa i det du är intresserad av att se på kartan och kan därefter zooma in och flytta runt dig för att hitta det du söker. Genom att klicka på ett objekt i kartan kan du ta del av mer information. Här kan du se planområdet i kommunkartan.

Har du synpunkter?

Sänd dina synpunkter via e-post till ks@torsby.se eller via brev till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: