Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avslutade byggprojekt 2022

På den här sidan kan du se några av de byggprojekt som tekniska avdelningen genomförde under 2022.

Restaurering av ladugård på Kvarntorp

Under våren och sommaren 2022 har Torsby kommun restaurerat ladugården på Kvarntorp. Dåliga bräder och timmer har blivit utbytta, ett nytt sticktak blev monterat då det gamla hade tjänat ut sin livslängd. Brädor inuti ladugårdsdelen har bytts ut samt fasad, dörrar och fönster har målats. Utedasset har också restaurerats.

Här kan du läsa mer om restaureringen på Kvarntorp.

Ombyggnation Östmarkskorset

Trafikverket har tillsammans med Torsby kommun byggt om fyrvägskorsningen Östmarkskorset till två säkrare trevägskorsningar. Detta innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby centrum har flyttas ca 250 meter söderut. De ombyggda vägarna och gatorna var klara till sommaren 2022.

Här kan du läsa mer om projektet med ombyggnationen av Östmarkskorset.

Ombyggnation Bangårdsgatan

I Torsby tätort byggdes 2021 en gångtunnel under järnvägen tillsammans med en gång- och cykelväg på Bangårdsgatan från Tingshusgatan fram till gångtunneln under järnvägen. Under sommaren och hösten 2022 fortsatte ombyggnationen där tekniska avdelningen byggt en gång- och cykelväg från gångtunneln fram till Järnvägsgatan.

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: