Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniskaavdelningen.kommunforradet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 85. Kommunförrådet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sophämtning

Vi hämtar de sopor som blir kvar när du har sorterat bort dina förpackningar. Du kan välja mellan olika hämtningsabonnemang.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor kan du få hjälp här.

Entreprenör

Sophämtningen hos totalt ca 7000 abonnenter drivs på entreprenad med Nordren, som entreprenör.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du kundtjänst på tfn. 0560-160 64. Vid semester ring växeln på tfn. 0560-160 00.

Månadshämtning

Enligt de kommunala föreskrifterna för renhållningen den s.k. renhållningsordningen, finns möjlighet att du kan få dina sopor hämtade med längre intervall än var 14:e dag. En förutsättning för detta är att matavfallet från hushållet komposteras och att en anmälan av komposten lämnas in. Mängden avfall måste givetvis minimeras genom att det återvinningsbara materialet sorteras ut i sådan omfattning att avfallet från hushållet ryms i sopkärlet utan att behållaren blir för tung eller överfylld.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Minimihämtning

Är du mycket effektiv i ditt utsorterande och som därmed har minskat sina avfallsmängder till ett minimum är minimihämtning ett alternativ. Hämtning sker då endast två gånger per år (vecka 17 eller 18 och 41 eller 42) av sådant avfall som man inte kan återvinna eller kompostera.

Utdrag ur §§ 32 och 33 i renhållningsordningen gällande minimihämtning

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan omhänderta allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten kan medges förlängd hämtning till 2 ggr/år, under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Matavfallet ska omhändertas genom att det komposteras i skadedjurssäker behållare. Medgivande om förlängt hämtningsintervall återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering, lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Månads- och/eller minimihämtningsabonnemanget kan inte övertas av någon annan

Månads- och/eller minimihämtningsabonnemanget gäller bara under de förhållanden som rådde då anmälan om kompost lämnades in. Abonnemanget upphör att gälla om fastigheten byter ägare. Abonnemanget kan alltså inte övertas av en ny fastighetsägare/hyresgäst.

Hanteringen av avfallet skall vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen. Man får t.ex. inte elda upp sitt avfall.

Extrasäck endast i undantagsfall

Extrasäck får du inte lämna annat än i undantagsfall om du har månads- eller minimi­hämtning och då endast vid något av de ordinarie hämtningstillfällena.

Möjlighet till budning av hämtning ingår inte i abonnemanget.

Fritidshushämtning

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja fritidshushämtning med hämtning vecka 20/21 t.o.m. vecka 36/37 var 14:e dag. Sammanlagt nio hämtningar.

Övrig tid på året kan du buda på hämtning och då ringer du kundtjänst på tfn 0560-160 64. Budad hämtning kostar extra per gång.

Om du vill ha fritidshushämtning ringer du till kundtjänst, tfn 0560-160 64.

Gemensamt kärl

Om ett sopkärl räcker till för två eller flera grannar med angränsande fastigheter, kan du efter ansökan få dela behållare och därmed få lägre avgift. Hanteringen skall vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen. Man får t.ex. inte elda upp sitt avfall.

Debitering av avgiften fördelas så att en fastighet står som ansvarig gentemot kommunen och debiteras den avgift som hämtningen kostar. Övriga hushåll som lägger i samma kärl debiteras grundavgiften. De som delar kärl får själva fördela den ansvariga fastighetens avgift mellan sig.

Extrasäck endast i undantagsfall

Överfull eller för tungt kärl debiteras som extrasäck, men extrasäck får du inte lämna annat än i undantagsfall om du har gemensam behållare och då endast vid något av de ordinarie hämtningstillfällena.

Märkning av kärl

Ditt kärl är märkt med en klisterdekal som ser olika ut beroende på hur ofta kärlet töms:

 • orange dekal - hämtning var 14:e dag
 • grön dekal - månadshämtning
 • rosa dekal - minimihämtning
 • blå dekal - fritidshusabonnemang

Bra framkomlighet

För att sophämtningen ska fungera behövs din hjälp.

 • Ta bort buskar och grenar som förhindrar sophämtningen.
 • Tänk på att parkerade bilar inte står i vägen för sopbilen.
 • Skotta snö och sanda hela vägen fram till kärlet vintertid.

Utebliven sophämtning kan bero på att ovanstående inte är gjort.

Rengör kärlet

Sopkärl och soputrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov. Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta. För att undvika dålig lukt och fastfrysning i kärlet bör det rengöras regelbundet.

Relaterade länkar

Hur sorterar du?

Håll Sverige Rent

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen