Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avfall och återvinning

I första hand bör mängden avfall minskas och därefter bör det avfall som ändå uppstår hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas. Avfallsmängderna som måste samlas in minimeras då och miljöbelastning blir därmed mindre. Matavfallet kan t.ex. återvinnas genom kompostering. Det avfall som ändå uppstår måste också hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas.

Idag utgår man i stort sett i hela världen från en sådan prioriteringsordning för hur avfall bör hanteras:

 • Förebygga
 • Återanvända
 • Materialåtervinna
 • Återvinna på annat sätt, till exempel att ta tillvara energin i avfallet
 • Bortskaffa

Här kan du läsa mer om

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: