Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Parkering, parkeringsplatser

Parkera rätt är inte bara ett sätt att undvika böter. Genom att parkera rätt hjälper du till att skapa en säker, trygg och framkomlig miljö.

Gratis att parkera men inte att felparkera

I Torsby kommun parkerar du gratis på kommunens gator och vägar. Grundregeln vid parkering är att titta på väg­märkena för att se vilka regler som gäller.

Däremot kan andra parkeringsregler gälla på mark som till exempel ägs av bostadsföretag.

Var finns större parkeringar?

Här finns parkering med plats för många bilar:

Parkera inte på parkeringsplats för rörelsehindrade

Det är inte tillåtet att parkera på en parkeringsplats som är till för rörelsehindrade.

Allmänna parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna. Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera där fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Det finns mer att läsa om parkeringsregler på Transportstyrelsens hemsida.

Här kan du läsa mer om

Du hjälper räddningstjänsten och vägunderhåll

Felparkerade fordon kan försämra framkomligheten för exempelvis räddnings- och underhållsfordon. Vid en akut situation är det viktig att oönskade hinder, som felparkerade bilar, inte står i vägen för räddnings­tjänstens fordon. Varje minuts fördröjning för ambulans- och/eller brand­personal kan minska chansen för en person att överleva eller minska chansen att släcka en brand.

Du underlättar snöröjning och halkbekämpning betydligt om du parkerar rätt. Under vintern kan felparkerade fordon utgöra ett hinder och därmed en försening av att vägar och trottoarer blir fria från snö och halka.

Synpunkter

Om du har en synpunkt, vill lämna ett förslag eller kanske beröm så vill vi veta det. Då kan vi bli bättre och utvecklas.

Här kan du lämna synpunkter.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: