Torsby kommun
Torsby kommun

Vägsamfälligheter, bidrag till

Enskilda vägar är de vägar som inte är kommunala eller statliga. De ägs av lokala vägsamfälligheter eller väg­föreningar som har ansvaret för underhållet av en eller flera vägsträckor.

Enskilda vägsamfälligheter

Enskilda väghållare kan få kommunalt och statligt bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar.

För att kommunalt bidrag ska utgå till väg med statsbidrag fordras:

 • att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
 • att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten
 • vägföreningen eller medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
 • att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer

Årliga driftbidrag:

 • Driftbidrag för enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10 % av Trafik­verkets beräknade kostnad för årlig drift.
 • Driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag d.v.s. vägar som är minst 300 meter långa mätt från allmän väg, samt att det ska vara minst en fast boende i vägs ände, utgår ersättning med 1,50 kronor/meter. 

Iståndssättningsbidrag m.m.

 • Enskilda vägar med statsbidrag utgår bidrag med 10 % av den kostnad som Trafikverkets beräknar för arbetet.
 • Enskilda vägar utan statsbidrag utgår 40 % av kostnaden för extra åtgärder.

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 102.

Lantmäteriet

Hos Lantmäteriet kan du läsa mer om enskilda vägar - vägsamfälligheter.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: 0560-162 10
 • E-post: kommunforradet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 85. Kommunförrådet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Person

 • Lennart Pewe
 • mätningsingenjör
 • Tfn: 0560-160 37
 • Mobil: 070-689 56 70
 • E-post: lennart.pewe@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen