Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Placering av brunn

De allra flesta brunnar anläggs på fastigheter med relativt små tomter där det kan vara svårt att hitta ett idealiskt läge för brunnen. För att placeringen och skyddet ändå ska bli så bra som möjligt kan vissa faktorer vara värda att beakta. Normalt krävs inget tillstånd för att anlägga en vattenbrunn för eget bruk.

En grundläggande regel är att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor så som avlopp, gödselupplag och åkermark. Skyddsavståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten. Rekommenderat minsta avstånd är 30-50 meter från föroreningskällan. När du som fastighetsägare ska gräva eller borra efter vatten är det viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Se till att de entreprenörer du anlitar har rätt kompetens och är certifierade. Hör gärna med grannar, vem de anlitade osv., men att även att entreprenören kan visa upp referenser. Certifieringssystem finns för både borrfirmor och installatörer.

Läs mer om se över din brunn

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: