Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avlopp

Avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen annars kan  miljön eller hälsan påverkas på ett negativt sätt.

Allt som spolas ner i avloppet kommer till våra avloppsreningsverk eller till din privata reningsanläggning. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen. Det kan till exempel vara kväve, fosfor och bakterier. Dessa kan skada både människors hälsa och miljön. Orenat vatten orsakar bland annat övergödning i sjöar och vattendrag.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Djur- och växtlivet i våra vattendrag mår inte bra av läkemedel, snus, aska, lacknafta, färgrester nagellack och liknande. Många av de produkter som vi använder i vår vardag innehåller ämnen som inte bryts ner i reningsverket utan går direkt ut i våra vattendrag. Andra föremål, som till exempel hårstrån, kondomer, bindor och rakblad, fastnar i pumpar och galler på reningsverket eller ställer till problem i din privata anläggning.

Alla fastigheter måste vara anslutna till en avloppsanläggning

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp.

Slamtömning av avloppsbrunnar sköts av Ulvsby Miljö AB, ett företag i Karlstad som är kommunens entreprenör. På deras hemsida hittar du mer information om företaget. Du kan kontakta dem direkt i frågor som rör tömning av din slambrunn.

Ulvsby Miljö AB, tel 010-455 91 50

På sidorna eget avlopp (enskilt avlopp) och kommunalt spillvatten kan du läsa mer om vad som gäller.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: