Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunalt spillvatten

Att släppa ut orenat spillvatten innebär risker för människors och djurs hälsa samt för miljön. Genom bra rening av spillvattnet förhindras spridning av sjukdomsframkallande bakterier.

I Torsbys reningsverk renas spillvattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Vid de övriga mindre reningsverken finns varierande grad av rening.

Slam från Torsbys reningsverk körs till Sunne för rötning och kan sedan användas som gödning på åkermark.

Varje reningsverk har ett individuellt kontrollprogram, som bland annat talar om hur många gånger per år proven ska tas. Kommunens reningsverk ska uppfylla de krav på rening som tillsynsmyndigheten ställer.

Tänk på

Det är av största vikt, både miljömässigt och ekonomiskt, att du som brukare endast spolar ned sådant som passerat kroppen och toalettpapper. Vidare bör miljömärkta produkter såsom tvättmedel, schampo och dylikt användas. Genom att följa dessa enkla råd kan du medverka till en bättre miljö och ett bevarande av våra vattendrag. Fett, olja, maizena (stärkelseprodukt) med mera ska inte spolas ner i avloppet, eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och förorsakar stopp i ledningsnätet, så även på din privata serviceledning inne på tomten.

Ansluta till kommunalt spillvatten

Du som äger en fastighet som ligger inom kommunens verksamhetsområde när det gäller vatten/spillvatten har möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och/eller spillvattensnätet. Läs mer om hur du gör.

Avgifter vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om avgifter för vatten och spillvatten.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: