Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vissa hus är extra intressanta då de berättar om vår historia. Sådana byggnader och miljöer är skyddad enligt lag.

Om en byggnad med höga kulturvärden ska byggas om, kan krav ställas att en antikvariskt sakkunnig ska följa arbetet. För bästa hantering av kulturvärden krävs oftast att de är fastställda i en detaljplan. Områdesbestämmelser kan också användas för att klargöra hur värdefulla byggnader ska förvaltas.

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: