Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kaminer och eldstäder

Ska du installera, bygga eller ändra en eldstad? Då behöver du inte söka bygglov, men du måste göra en anmälan till miljö- och byggkontoret. Om den nya eller ändrade skorstenen väsentligt ändrar din byggnads yttre utseende kan bygglov krävas inom områden med detaljplan.

Många vill installera en kamin för trivsel och för uppvärmning. Det finns flera saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar kaminen eller eldstaden på rätt sätt, både för dig själv och för din omgivning. För omgivningen är det främst för att inte störande och skadlig rök ska förorena luften, för din egen skull är anledningen att minimera risken för en eldstadsrelaterad brand.

En anmälan för eldstad ska innehålla:

 • Blankett för anmälan
 • planritning som visar eldstadens läge i byggnaden och vart rökkanalen går genom bjälklag och yttertak
 • om en skorsten ska installeras så ska fasadritningar skickas in där skorstenen är måttsatt och inritad
 • typgodkännande av braskamin/kassett om sådant finns.

Du bör från början tänka på och veta om följande:

 • Skorstenen har tillräcklig höjd. Enligt Boverkets regler bör skorstenen mynna över nock och minst 1,0 meter över taktäckningen, om det inte finns särskilda förhållanden
 • välja en eldstad som är miljögodkänd
 • följa tillverkarens anvisningar vad gäller installation
 • tidigt kontakta sotaren/installationsbesiktningsman för att få hjälp att bedöma förutsättningarna för eldstad på platsen, och om det är något särskilt du bör tänka på
 • installationsbesiktning ska göras innan eldstaden tas i bruk. Kopia från besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med kontrollplanen, då lämnas slutbesked för eldstaden.


Besök gärna EldaRätt!

Du kan finna all information du behöver om eldstäder och rökkanaler på webbsidan www.eldarätt.se

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: