Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillstånd och regler, kommunens mark

Om du som privatperson, förening, företag med flera, vill använda kommunens mark behöver du ha tillstånd. Det kan exempelvis gälla tävlingar, utställningar och olika evenemang. Beroende på vad du ska göra, krävs ett eller flera olika tillstånd.

Tävlingar, utställningar och andra evenemang gör Torsby mer attraktivt genom livligare handel och ett varierat uteliv. Verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ske med hänsyn till övriga som går och vistas där och med hänsyn till den befintliga handeln.

Använda kommunal mark

I Torsby tätort finns det tre platser som det går att boka för olika evene­mang:

Andra tillstånd som kan behövas

Du behöver vanligtvis polistillstånd för att genomföra ditt evenemang.

Beroende på vad du ska göra i samband med ditt evenemang kan du behöva fler tillstånd.

Intresseanmälan

I e-tjänsten här nere kan du göra en intresseanmälan för att få reda på om platsen du är intresserad av är ledig. Observera att det bara är en intresse­anmälan och att du inte förbinder dig till något, förrän du fått din anmälan bekräftad.

Din intresseanmälan skickas via e-tjänsten till tekniska avdelningen, kommunförrådet.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: