Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Valnämnden
 • Telefon: +4656016066
 • E-post: valn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Valnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Valresultat, mandatfördelning

I Torsby kommunfullmäktige fördelas 31 mandat mellan de folkvalda partierna. Största parti mandatperioden 2018-2022 är Socialdemokraterna med tolv (12) mandat följt av Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna med fem (5) mandat vardera.

Valet till mandatperioden 2018-2022 skedde den 9 september 2018. I Torsby kommun var 9690 personer röstberättigadet i valet till kommunfullmäktige. Av dem röstade 7783 stucken vilket ger ett valdeltagande på 80,32 %. Det är en ökning med 1,96% från valet 2014.  

Röstfördelning mellan partierna 2018 och 2014

Parti

Antal röster 2018

Procent röster 2018

Antal röster 2014

Procent röster 2014

Arbetarpartiet

Socialdemokraterna

2842

37,25

3566

46,37

Centerpartiet

1225

16,06

970

12,61

Moderaterna

1200

15,73

1358

17,66

Sverigedemokraterna

1127

14,77

739

9,61

Vänsterpartiet

573

7,51

567

7,37

Liberalerna

325

4,26

182

2,37

Kristdemokraterna

191

2,50

100

1,30

Miljöpartiet de gröna

119

1,56

173

2,25

Feministiskt initiativ

7

0,09

9

0,12

Övriga anmälda partier

21

0,28

27

0,35

Summa giltiga röster

 7360 7691

 Ogiltiga röster
varav blanka
varav icke anmälda partier

153

(139)

(3)

1,97

(1,79)

(0,04)

106

(105)

1,36

(1,35)

SUMMA

7783

80,32

7797

78,36

 

Allmänt om val

Enligt regeringsformen, som är en del av grundlagen, utgår all offentlig makt från folket och folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning på allmän och lika rösträtt.

Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t ex i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemet grundas på allmän och lika rösträtt och valen är fria, hemliga och direkta. i Sverige äger följande val rum:

 • till riksdagen
 • till landstingsfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstinget bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Allmän och lika rösträtt

Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, t. ex. ålder, medborgarskap och bostadsort. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller vid alla val.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar för valdagen. Alla väljare har en röst vardera, det vill säga lika rätt att påverka valresultatet.

Fria, hemliga och direkta val

Väljaren bestämmer själv vad hen ska rösta på. Ingen annan får påverka det. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen har röstat. Väljarna utser direkt dem som sitter i bland annat kommunfullmäktige. De är alltså direktvalda av folket.

Lagar och regler

Allmänna val regleras genom flera lagar. Vissa grundläggande regler om rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen. Motsvarande bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen.

Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i Vallagen.

Många arbetar med valet

Det är många som arbetar med att planera och genomföra ett val. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna som bland annat ansvarar för den slutliga rösträkningen. På lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun. Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Du som är intresserad av att hjälpa till som röstmottagare i samband med valen kan anmäla ditt intresse till kommunen. Anmäl dig med e-post till valn@torsby.se  eller brev till Torsby kommun, 1. Valnämnden, 685 80 Torsby. Ange ditt namn, adress och telefonnummer i anmälan.

Mer information

Du finner mer information om val på valmyndighetens hemsida och på riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innehållsansvarig: Johanna Lundkvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: