Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Eva Larsson
 • Näringslivschef
 • Tfn: +4656016012
 • Mobil: +46702125457
 • E-post: eva.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

BID, platsutveckling

Det är viktigt för både boende och besökare att det finns trivsamma mötesplatser i Torsby centrum. Därför arbetar kommunen, köpmännen i centrum och fastighetsägarna i samverkan för ett attraktivare centrum. Metoden vi valt att arbeta efter heter BID (Business Improvement District)

Vad är BID?

Business Improvement District är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Det finns ca 1500 BIDs spridda över alla världsdelar. Drivkraften är olika men gemensamt är målet att skapa trygga, vackra och attraktiva platser som attraherar nya etableringar och stimulerar handelsutveckling.

Principer för BID-samverkan

 • Privat och offentlig sektor samverkar och samfinansierar aktiviteter som utvecklar ett geografiskt avgränsat område
 • Alla bidrar - alla vinner.
 • Samverkan pågår så länge intressenterna anser att den genererar ett mervärde.

Långsiktiga planer

BID-arbetet bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund samfinansierar man en BID-manager eller centrumutvecklare som fungerar som "spindeln i nätet" och ansvarar för att man genomför det aktiviteter som man kommit överens om i planen. 

Fokusområden

 • Tryggt
 • Säkert
 • Attraktivt för boende och besökare
 • Demokratisk process
 • Konceptet vilar på bottenplattan clean and safe (tryggt och säkert). Därefter identifieras ortens särprägel/själ som är kärnan i den lokala profil man kommunicerar såväl mot boende som besökare.

BID i Torsby

BID ingick som en del i ett 3-årigt Interregprojekt som hette Scandinavian Heartland. Totalt deltog 12 organisationer och 16 kommuner, från både Norge och Sverige. Projektägare var Länsstyrelsen i Dalarna.

Eva Larsson, som var projektledare för BID-arbetet:  "Om den offentliga och den privata sektorn arbetar tillsammans kring centrumfrågor, kan vi nå bättre resultat än var för sig. BID har nu gjort en nystart i Torsby, och med en starkare samverkan når vi lättare framgång".

Här kan du läsa mer om projektet BID i Torsby.

Sommaren 2016 genomfördes en enkätundersökning om Torsby centrum och den gav positiva svar

Stort tack till alla som under sommaren besvarat enkät-undersökningen. Totalt 166 personer har intervjuats. Svaren är ett bra underlag inför det fortsatta arbetet med att utveckla Torsby centrum. Många intressanta svar och synpunkter har inhämtats.

Undersökningen gav en övervägande positiv bild av Torsby centrum. Butikernas goda bemötande och service uppskattades stort och utbudet av varor var i stort sett bra även om det finns delar som saknas. De flesta var även nöjda med tillgången på parkeringsplatser och utformningen av centrum i stort, även om t.ex. fartguppen fick en hel del kritik.

Vi fick många goda förslag på hur vi kan utveckla centrum till att bli ännu bättre.

Enkät sommaren 2016 om Torsby centrum. Pdf, 294.8 kB.

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: