Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2010 om regler för medborgarförslag. Välkommen att lämna ditt medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Torsby kommun kan lämna medborgarförslag. Det gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner, en möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska det:

 • Vara skriftligt
 • Vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget. Det kan lämnas av en eller flera kommuninvånare
 • Förslaget ska vara egenhändigt undertecknat eller signerat elektroniskt
 • Vara märkt "Medborgarförslag"
 • Innehålla ett konkret förslag
 • Inte handla om mer än en sak per förslag

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan använda e-tjänsten nedan, skicka det via e-post, vanlig post eller lämna förslaget personligen till Torsby kommun.

Skicka ditt medborgarförslag till:

Torsby kommun
1. Kommunfullmäktige
685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Besöksadressen är Nya Torget 8, Torsby.

(Om du skickar förslaget med e-post, tänk på att skanna in ditt förslag med namnunderskrift, eftersom förslaget ska vara egenhändigt undertecknat.)

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde (det ska ha kommit in senast tio dagar före sammanträdet). Vi kontaktar dig för att meddela när förslaget kommer att behandlas. Medborgarförslaget ska besvaras senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktigesammanträdet.

Välkommen med ditt medborgarförslag!

Finns även andra sätt att lämna förslag och synpunkter

Precis som förut finns förstås också alltid möjlighet att ringa och skriva vanliga brev och e-post till kommunen med förslag och synpunkter, utan att det är ett medborgarförslag. Sänd de breven direkt till den förvaltning som har hand om frågan.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: