Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Badvatten

Vi har som regel badvatten av god kvalitet i vår kommun. Du får gärna kontakta miljö och byggkontoret om du skulle notera algblomning eller andra problem.

Miljö och byggkontorets personal genomför minst tre gånger varje sommar provtagning av badvattnet vid de 15 allmänna badplatserna i kommunen. Vid provtagningarna kontrolleras i första hand bakterieförekomst. 

Som regel visar provresultaten att vattnet är av god kvalitet i hela kommunen. Vid vissa väderförhållanden kan algblomning uppstå. Då lämnas information om detta från miljökontoret t.ex. på kommunens hemsida.

I Sirsjön har det varit återkommande algblomning under ett antal år i följd. Det pågår ett arbete med att vidta åtgärder för att minska problemen. Bl a genomfördes s.k. reduktionsfiske under hösten 2017 som  har gett ett gott resultat.

I slutet av juni tas de första badproverna och resultatet av dessa rapporteras in till Havs och vattenmyndighetens hemsida ”Badplatsen”.
Här kan du under hela sommaren se resultatet från de senaste proverna. Det går också bra att kontakta miljö och byggkontoret.

Algblomning

Algblomningen sker då produktionen av växtplankton är stor och kan ske hela året men de eventuellt skadliga blomningarna är vanligast under juli-augusti. Det är inte alla algblomningar som är giftiga varför en provtagning måste till för att avgöra det. En misstänkt algblomning kan alltid rapporteras in till miljökontoret som då kan ta ett prov och skicka på analys.

Algblomningar kan se mycket olika ut beroende på vilken art som förorsakar den. Det grumliga vattnets alger kan se ut som gryn, stickor eller trådar och färgen kan t ex vara grön, blågrön, gulaktig eller rödbrun. Ibland täcker blomningarna stora områden medan det vid ett annat tillfälle bara täcker några meters område. Allt beroende på vilken typ av alger som blommar och var de finns.

Det gift som en del alger avger kan ge lättare illamående, hudirritation, ögonirritation, feber, huvudvärk och mag-/tarmbesvär. På husdjur och vilda djur kan även en giftig algblomning ha dödlig effekt. Det är husdjur och små barn som är mest utsatta vid algblomning eftersom de ofta får vatten i sig och det är då det gör mest skada. Husdjur kan även få i sig giftet om de gått i algblommande vatten och senare slickar rent pälsen.

Om vattnet ser grumligt eller färgat ut är det bättre att undvika att bada. Små barn och husdjur bör definitivt inte bada vid algblomningar då de är mer känsliga. Även efter att algblomningen försvunnit kan det vara bra att undvika badning en tid om vädret varit lugnt och vattenutbytet vid badplatsen är dåligt.


Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen