Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunala arkiv

I Torsby kommuns arkiv finns framförallt kommunala handlingar. Handlingarna är huvudsakligen från 1860-talet och framåt.

Entreprenadkontrakt för byggande av skolan i Ambjörby

I och med 1862 års kommunalförordning upphörde socknarna och istället bildades det kommuner. De handlingar som vi förvarar i de kommunala arkiven är huvudsakligen från 1863 och fram till dags dato. Äldre handlingar förvaras på Värmlandsarkiv i Karlstad.

De kommunala arkiven

Kommunen har ett flertal slutarkiv som finns i centralorten i Torsby och ett i Sysslebäck.

I slutarkivet i Torsby kommunalhus finns arkivhandlingar från följande upphörda kommuner:

 • Fryksände kommun 1863-1951,
 • Fryksände kommun 1952-1966,
 • Lekvattnets kommun 1863-1951,
 • Nyskoga kommun 1873-1951,
 • Torsby kommun 1967-1970,
 • Torsby kommun 1971-1973,
 • Torsby kommun från och med 1974,
 • Torsby municipal-samhälle 1909-1919,
 • Vitsands kommun 1863-1951,
 • Vitsands kommun 1952-1966,
 • Östmarks kommun 1863-1970.

Kommunalstämmoprotokollen från Fryksände kommun 1863-1951 och Lekvattnets kommun 1863-1951 finns avskrivna och inlagda på CD.

I slutarkivet i Sysslebäck finns arkivhandlingar från följande upphörda kommuner:

 • Dalby kommun 1863-1951,
 • Finnskoga-Dalby kommun 1952-1973,
 • Norra Finnskoga kommun 1863-1951,
 • Norra Ny kommun 1863-1974
 • Södra Finnskoga kommun 1863-1951.

Register och sökingångar

De arkiv som förvaras hos Torsby kommun är förtecknade enligt allmänna arkivschemat. Kommunen har även ett arkivförteckningsprogram (Klara) som arkivarien kan hjälpa dig att söka i.

Arkiv tillhörande föreningar med mera

Du finner de enskilda arkiven här.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: