Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bildarkiv

Finns det något vackrare och mer spännande än bilder? De bilder som förvaras i arkiven är en slags beständiga ögonblick. Ögonblick som kan upplevas om och om igen.

Nuförtiden är möjligheten att fånga händelser på bild nästan helt obegränsad, men tidigare var den begränsad på ett helt annat sätt. Kanske är det därför gamla bilder är så hänförande, så vackra och ett slags tidsdokument som vi inte vill vara utan. Bilderna är allmänna handlingar, precis som protokoll och ärenden, och genom att digitalisera dem gör vi dem tillgängliga för medborgarna.

Fotosamlingar

På Torsby bibliotek finns två fotosamlingar som kommunen äger. Det är:

 • Anna-Lisa Pewes negativsamlingar för åren 1872 - 1980 från Fryksände församling och
 • Herman Arrhénborgs negativsamling åren 1920 - 1960, i huvudsak Fryksände församling.

Kulturarvslyftet

Kulturarvslyftet ingår i en statlig satsning via Riksantikvarieämbetet och är ett gemensamt projekt mellan Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning och kulturavdelning. Projektets syfte är att vårda vårt kulturarv och här arbetar man med att digitalisera gamla foton som finns i kommunens fotoarkiv. På sikt är målet att skapa en historisk webb där allmänheten ska kunna ta del av bilder och historia från olika delar av Torsby kommun från förr.

Vill du komma i kontakt med Kulturarvslyftet kan du ringa 073-271 36 84.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: