Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Hedin
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016076
 • Mobil: +46703186076
 • E-post: maria.hedin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Livsmedel och hälsa

Att livsmedel hanteras på ett betryggande sätt är viktigt för människors hälsa. På nedanstående sidor kan du läsa mer i första hand om miljö-, bygg- och räddningsnämndens kontroll av de som hanterar livsmedel.

Med hälsoskydd avses alla åtgärder som vidtas för att motverka störningar som kan påverka människors hälsa. I första hand tänker man kanske på sådana åtgärder som olika myndigheter vidtar.

Innehållsansvarig: Maria Hedin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: