Torsby kommun
Torsby kommun

Positivt besked om linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda

Infrastuktur- och bostadsminister Andreas Carlson intervjuas utanför Torsby Flygplats av Aron Eriksson på P4 Värmland. Foto: Ulrika Andersson.

Vi fick positiva och glädjande besked när infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte Torsby Flygplats måndagen den 19 februari, då ministern besökte Torsby med anledning av flygplatsutredningen "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet".

- Mitt besked är att regeringen inte kommer att gå vidare med utredarens förslag om att avveckla linjetrafiken mellan Torsby-Hagfors-Arlanda. Det är Trafikverket som har ansvaret för den frågan, säger Andreas Carlson (KD) infrastruktur- och bostadsminister.

Med på dagens träff på Torsby Flygplats fanns också riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD) och Erik Elverö, politisk sakkunnig hos infrastruktur- och bostadsministern. Från Länsstyrelsen i Värmland deltog landshövding Georg Andrén och länsrådet Emma Spak. Från Torsby kommun fanns förutom kommundirektör Thomas Stjerndorff och flygplatschef Martin Berglund, kommunalrådet Peter Jonsson (S), oppositionsrådet Ronny Walfridsson (M), ledamot kommunfullmäktige Roger Larsson (KD), näringslivschef Eva Larsson och ingenjör/projektledare Johan Erlandsson (drönarprojekt).

Från vänster: Ronnie Walfridsson (M) oppositionsråd Torsby kommun, Kjell-Arne Ottosson (KD) riksdagsledamot, Roger Larsson (KD) ledamot kommunfullmäktige Torsby, Andreas Carlson (KD) regeringens infrastruktur- och bostadsminister, Georg Andrén, landshövding Värmland, Peter Jonsson (S) ordförande kommunstyrelsen Torsby, Thomas Stjerndorff kommundirektör Torsby kommun, Martin Berglund flygplatschef Torsby Flygplats, Eva Larsson näringslivschef Torsby kommun, Emma Spak länsråd Värmland, Johan Erlandsson projektledare/ingenjör inom elflyg/och drönare Torsby kommun. Foto: Ulrika Andersson.

Linjeflyget är upphandlat och klart till och med hösten 2027

Den nu pågående flygupphandlingsperioden startade i slutet av oktober 2023 och löper fram till och med hösten 2027. Det var flygbolaget och flygoperatören Jonair AB från Umeå som tidigare under 2023 vann Trafikverkets upphandling inför den nu pågående perioden, och är därför de som har kontraktet med Trafikverket. Linjeflyget trafikerar sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda med två tur- och returresor varje helgfri måndag-fredag.

Näringslivets och offentliga verksamheters behov av flyget

Det var under dagens besök på Torsby Flygplats som infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) lämnade det positiva beskedet. Dagens träff inleddes av kommundirektör Thomas Stjerndorff tillsammans med flygplatschef Martin Berglund berättade om det stora område som Torsby kommun utgör, flygplatsens och linjeflygets betydelse för näringslivet och offentligheten.

- Näringslivets och regionens behov av väl fungerande infrastruktur, snabba och säkra förbindelser med övriga landet och världen är avgörande för att hela Värmland ska utvecklas och leva. Torsby kommun utgör en fjärdedel av Värmlands totala yta och både den privata näringen och bland annat Torsby Sjukhus är frekventa nyttjare av linjeflyget i såväl kund- kompetens- och utbildningssammanhang, och även vid till exempel livsviktiga organdonationer, säger kommundirektör Thomas Stjerndorff.

Note Torsby AB berättade om sin verksamhet och framtida planer

Dagen till ära besöktes Torsby Flygplats även av Notes koncernchef Johannes Lind-Widestam och Note Torsby AB. Företagets vd, Karin Nichols berättade om deras senaste satsning, att de köpt fabriksfastigheten som de tidigare hyrde, att de byggt ut fabriken och att de planerar ytterligare en utbyggnad.

Karin Nichols, vd Note Torsby AB, berättar om elektronikföretagets expansion och hur viktigt och bra linjeflyget är för deras nuvarande och framtida verksamhet. Foto: Ulrika Andersson.

- Vi expanderar på alla plan, såväl när det gäller kunder, medarbetare som fabriksyta. Tillgängligheten och den snabba förbindelsen som vi har här i Torsby tack vare linjeflyget mellan Torsby och Arlanda är helt avgörande för vår verksamhet och vår utveckling. Vi tillverkar elektronik till hela världen och är i behov av att resa ut och träffa kunder och leverantörer och inte minst att bjuda dem hit till oss. När det gäller kompetens har kraven både förfinats och fördjupats, vilket innebär att vi behöver rekrytera medarbetare från när och fjärran. Flyget är oerhört viktigt för vår verksamhet, säger Karin Nichols, vd Note Torsby AB.

Snabb utveckling inom elflyg och drönare

Torsby kommuns projektledare/ingenjör inom drönarutveckling och elflyg, Johan Erlandsson, berättade om förstudien Hållbara flygförbindelser till norra Värmland som handlar om elflyget och dess möjligheter. Han berättade också om Torsby kommuns eget drönarprojekt, som handlar om att erbjuda drönarleveranser av varor från lanthandlarna till hushåll på landsbygden, som redan om några veckor kommer att genomföra ett test att med hjälp av drönare frakta matvaror från butik till bostäder.

Johan Erlandsson, Torsby kommuns projektledare/ingenjör inom elflyg och drönare, berättar om den snabba utvecklingen och om att Torsby kommun alldeles snart kommer att testa just matleverans mellan lanthandel och bostäder med drönare, närmare bestämt under vecka 9. Foto: Ulrika Andersson.

- Torsby Flygplats är en liten flygplats men fyller ett stort behov för näringen och offentligheten. Det administrativa arbetet på en liten flygplats skiljer sig inte nämnvärt mot en större flygplats, då i stora drag samma regelverk gäller. Jag tycker att dagens träff med infrastrukturministern gav signaler om att en betydande höjning av driftbidraget till flygplatsen från staten, är att vänta, redan detta år. Om det infrias kommer den framtida driften och framtiden för flygplatsen att säkerställas. Dagens träff gav riktigt bra och konstruktiva samtal, säger Martin Berglund, flygplatschef, Torsby Flygplats.

Här är några artiklar/referat från media

För mer information, vänligen kontakta

Torsby Flygplats flygplatschef
Martin Berglund
martin.berglund@torsby.se
070-398 83 76

Innehållsansvarig: Ulrika Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: