Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • Kommunikationsstrateg
 • Tfn: +4656016004
 • Mobil: +46703896004
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Peter Ljunglöf
 • Digitaliseringsstrateg
 • Tfn: +4656016002
 • Mobil: +46732713716
 • E-post: peter.ljunglof@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillgänglighetsredogörelse

Torsby kommun står bakom webbplatsen torsby.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På sidan beskrivs hur torsby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsarbete på torsby.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på torsby.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du lyssna på innehållet. Vårt publiceringsverktyg SiteVision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll som fångar upp många tillgänglighetsproblem före publicering.

Underwebbplatser som omfattas av tillgänglighetsredogörelsen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från torsby.se i något annat format kan du kontakta kommunen via e-post torsby.kommun@torsby.se, telefon +4656016004 eller via kontaktformuläret nedan. Svarstiden via e-post är normalt två dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela kommunikationsenheten via e-post torsby.kommun@torsby.se, telefon +4656016004 eller via kontakformuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder verktyget Siteimprove för att granska och revidera webbplatsen avseende teknisk tillgänglighet.

Innehåll på torsby.se som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskriv under rubrikerna nedan.

Merparten av våra dokument och blanketter på webbplatsen och i flera system som vi länkar till är inte tillgängliga. Vi har påbörjat en översyn av alla dokument och blanketter.

Åtgärd: Vår ambition är att minska antalet pdf-dokument på webbplatsen och istället ersätta dem med webbsidor, formulär eller e-tjänster, där det är möjligt. Övriga dokument och blanketter kommer att göras mer tillgängliga. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Webbplatsens eget uppläsningsverktyg Readspeaker läser inte pdf-filer.

Åtgärd: Vår ambition är att hitta och implementera en annan möjlig lösning för detta, däribland ersätta de befintliga pdf-filerna med webbsidor, formulär eller e-tjänster samt att minska antalet pdf-er till ett minimum. Detta är ett pågående arbete.

Det finns flera e-tjänster och system som du når via torsby.se som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller kraven äger vi inte själva eller kan justera i.

Åtgärd: Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra system och e-tjänster med kopplingar till torsby.se. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

E-tjänster

Några delar i den digitala plattform som vi använder (Abou från leverantören Sokigo) för en stor del av våra e-tjänster uppfyller inte tillgänglighetskraven. Följande brister är enligt Abou själva avsteg från de tillgänglighetsstandarder som bör gälla:

 • Abou använder grafisk captcha för att förhindra spam-röstningar i E-förslag.
 • PDF:er och blanketter är ej tillgänglighetsanpassade.
 • Felmeddelanden som avser grupper med radioknappar eller kryssrutor är ej
  korrekt kopplade.
 • Tabell-layout kan misstolkas av vissa skärmläsare.
 • Ett fåtal e-tjänster har inte beskrivande länknamn.

Läs gärna den fullständiga tillgänglighetsredogörelsen för Abou som Sokigo själva tillhandahåller. Ladda ner Tillgänglighetsredogörelse för Abou (pdf, 124 kB) Pdf, 123.7 kB.

Några av filmerna på torsby.se saknar undertexter och vi har ingen syntolkning på våra filmer.

Åtgärd: Vår ambition är att texta våra filmer som publiceras på torsby.se nu och framåt. Syntolkning av filmer görs i den mån det kan uttalas av avbildade människor. Övrig syntolkning innebär för stor tidsåtgång.

Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika eller beskrivande på alla sidor.

Länkar till webbsidor öppnas i några fall i nya fönster vilket försvårar navigeringen.

Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda redaktionella brister.

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alternativa texter, alt-texter), både torsby.se och i system som vi länkar till.

Vissa av våra bilder innehåller text.

Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Torsby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Syntolkning av videor görs i den mån det kan uttalas av avbildade människor. Övrig syntolkning innebär för stor tidsåtgång.
 • Ritningsexempel och liknande komplext bildmaterial beskrivs inte i detalj i text eller alt-text på grund av den ofta stora informationsmängden och detaljnivån.
 • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Torsby kommun eller står under vår kontroll.

 • Direktsändningar av tidsberoende medier
 • Kartor som inte är avsedda för navigering

Innehållsansvarig: Peter Ljunglöf
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: