Vi får människor och företag att växa

Tuab är det lokala näringslivets och Torsby kommuns gemensamma näringslivsbolag som erbjuder rådgivning,
service och information till nya och befintliga företag.

Rådgivning

Torsby Utveckling AB, TUAB, är Torsby kommuns och det lokala näringslivets gemensamma näringslivsbolag. Vi erbjuder rådgivning, service och information till nya och befintliga små företag, tuab@torsby.se.

Vi ser gärna att du bokar en tid för rådgivning om du går i starta eget-tankar eller behöver stöttning i din befintliga verksamhet, se hänvisning "kontakta oss" nedan.

Till toppen