Vi får människor och företag att växa

Tuab är det lokala näringslivets och Torsby kommuns gemensamma näringslivsbolag som erbjuder rådgivning,
service och information till nya och befintliga företag.

Kompetenskartläggning i Torsby

Svetsare i närbild.

Projekt kartlägger framtidens kompetensbehov i Torsby kommun.

Vilka kompetenser behövs i framtiden, hur ser det ut idag? Vilka utbildningar behövs? Torsby Utveckling AB (TUAB) har beviljats projektmedel från Region Värmland för projektet "Kompetenskartläggning i Torsby". Projektet ska ta reda på vilka kunskaper och kompetenser som behövs och saknas inom det privata näringslivet i Torsby kommun för att företagen ska stå bättre rustade inför framtiden.

Syfte

Syftet med kompetenskartläggningen är delvis att stärka Nordvärmland och Värmlands möjligheter att erbjuda utbildningar som möter arbetsmarknadens behov men även att belysa frågor som rör karriärväxling, livslångt lärande och rörlighet inom och mellan arbetsplatsen.

Enkät till företagare

Den 14 mars gick Tuab ut med en digital enkät till företagen i Torsby kommun. I enkäten ber vi företagen svara på vilken typ av kunskap och färdigheter de behöver just nu, samt vilka yrken de behöver i framtiden. Detta ger ett underlag för vilka jobb och utbildningar som behövs framöver.

Du hittar enkäten här:
https://forms.office.com/e/skNieTYD5H?origin=lprLink

Sista svarsdag är 30 april.

Pressträff

Projektet bjöd in pressträff onsdagen den 13 mars kl 10.00 på Tingshuset i Torsby. Intresset var stort och såväl radio som tryckta medier fanns representerade.

Deltagare på pressträffen:

Tomas Stjerndorff, kommundirektör
Peter Jonsson (S), kommunalråd
Ronnie Walfridsson (M), oppositionsråd
Marcus Lech, gymnasiechef
Anna-Lena Carlsson, Torsby Utveckling AB
Eveline Walfridsson, projektledare Torsby Utveckling AB

Ung Karriär - Torsby Jobbmässa

Jobbmässan ”Ung Karriär” arrangerades den 22 februari och var en del av projektet. Mässan var ett bra och uppskattat tillfälle för arbetsgivarna att visa upp sin verksamhet. Det var även en träffpunkt för jobbsökande att prata om lediga jobb nu och framöver.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna vår projektledare:

Eveline Walfridsson
Telefon 076-801 61 75
eveline.walfridsson@torsby.se