Torsby kommun
Torsby kommun

Gång- och cykelväg vid Sundbergsåsen avstängd

Med start måndag vecka 12 kommer gång- och cykelvägen vid Sundbergsåsen i Torsby tätort att stängas av. En provisorisk gång- och cykelväg kommer gälla under tiden. Arbetet beräknas preliminärt pågå under tre veckor.

Med start måndag vecka 12 kommer gång/cykelvägen vid Sundbergsåsen att stängas av på grund av underhållsarbete. Arbetet beräknas preliminärt pågå under tre veckor. Se berört område på kartbilden ovan.

En provisorisk gång- och cykelväg kommer gälla under tiden.

Var observant på skyltningar samt avspärrningar och maskiner i området.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: